Akademik alanda yükselip, Allah adına daha çok insana ulaşmak istiyorum. Bu amaç için, Allah izin verirse, çocuğumuzun olmasını erteleyebilir miyiz birkaç yıl?