Din, mantık ve ruh olarak uyuşuyoruz fakat fiziki güzellik olarak ısınamadım, hoşlanmadım. Vardır bir hayır deyip
İlk gördüğümde kuran talebesi ahlakı, ailesi hoşuma gitmişti. Söz yaptık. Ahlaklı, edepli bir kız ama ben 4-5 ay geçti bir türlü beğenemiyorum.