EN KIYMETLİ HAZIRLIK

Kur’an muallimi odur ki talebesi karşısında ayet okurken gözlerinden yaşlar boşanır. Talebe, ders hırsıyla değil Kur’an sevdasıyla kendisini dinleyen bir hoca görür karşısında, cennete varıncaya kadar şahsına dua ettiği…

DOĞRU YER, DOĞRU ZAMAN, DOĞRU DOZ

Her zaman beden hastalanmaz; bazen hatta çoğu zaman ruh hastalanır. Hatta çoğu zaman da ruh hastalandığı için beden yenik düşer. Hele asrımızda bunun neredeyse yüzlerce örneğini kişisel hayatlarımızda görmekteyiz, tabi Allah muhafaza bizim ruhumuz hasta değilse.   Rabbimiz bizi iki kıvamın ortasında yaratmıştır. Her kulun içinde hem Ebubekir hem de Ebu Cehil olacak düzeyde bir…

ELİNİN HAMURUYLA İLİM

Seviyoruz, ilmi, ilmiyle amil olan âlimleri. “Ya âlim ol, ya öğrenen ya da onları dinleyen. Dördüncüsü olma helak olursun.” diyen Resûl’ün peşinden gidiyoruz. İlme adanmış gözler, ilme adanmış yürekler bekliyor Ümmet’imiz.