Kur’an muallimi odur ki talebesi karşısında ayet okurken gözlerinden yaşlar boşanır. Talebe, ders hırsıyla değil Kur’an sevdasıyla kendisini dinleyen bir hoca görür karşısında, cennete varıncaya kadar şahsına dua ettiği...
Her zaman beden hastalanmaz; bazen hatta çoğu zaman ruh hastalanır. Hatta çoğu zaman da ruh hastalandığı […]
Seviyoruz, ilmi, ilmiyle amil olan âlimleri. “Ya âlim ol, ya öğrenen ya da onları dinleyen. Dördüncüsü olma helak olursun.” diyen Resûl’ün peşinden gidiyoruz. İlme adanmış gözler, ilme adanmış yürekler bekliyor Ümmet’imiz.
Rabb’imiz insanı adıyla ve bedeniyle mükerrem yaratmıştır. Mahlûkatı içinde yeryüzünde Allah’ın halifeliğini sahiplenen de insan olmuştur.