Eşim erkeklik görevini tam manasıyla yerine getirmiyor, benim bir kadın olarak istek ve arzularımı göz ardı ediyor. Hiçbir problem olmasa bile, iki haftada bir ve hatta ayda bir