Kendisi ibadetini yapmadığı gibi benimle dalga geçiyor. kendisinin yaptığını doğru benim yaptığımı aykırı