Mehmet istemeyerek de olsa “Tamam baba.” dedi. Mehmet 13 yaşındaydı, bir gün 2. Mehmet arkadaşlarıyla saklambaç oynarken düşmanlar saldırıya başladı başlayacaklardı.