İffetin yok sayıldığı, hayâ damarının çatladığı toplumun içinde Allah’ın fidanı olarak yeşermek ve etraftan gelen sert rüzgârlara rağmen başak misali hiç yıkılmadan toplanacağımız günü beklemek! Mü’minin işi, Rabbi’nin onu çağırdığı güne kadar ona verilen görevi en güzel şekilde yerine getirmesidir.
Dünyadayken Allah’ın bize vermiş olduğu nimetleri saymak için uğraşsak buna kuvvetimizin yetemeyeceğinin hepimiz farkındayız. Rabbimiz’in bizi […]
Kaleyi içeriden güvenli hâle getirmek aile fertlerinin görevidir. Aile fertlerinde öncelikli olarak aranan ve kaçınılmaz eğitimi olan, annedir.
Allah’ın erkek olarak yaratmış olduğu birisinin kadın gibi davranması veya kadın olarak yarattığı bir kulunun da erkek gibi davranması fıtrata aykırı olmakla beraber hadislerde yasaklanmıştır.