Hamile bayanların saç kestirmesinin dinen hükmü nedir?
Hamile bir bayanın ailesinden birinin mezarını ziyaret için mezarlığa girmesi uygun mudur?