Hastalıklarımız evlenmemize engel midir? Hastalıklarımızı evleneceğimiz kişiye söylemeli miyiz?