Çok çeşitli işler değiştirdi, sıkıntılı dönemleri oldu. Dualarımız geçmesi yönünde. Bazen iş yoğunluğu bazen yorgunlukla namazlarının aksadığını fark ediyorum.