Medeni Kanuna Göre Boşanma

SORU: Din adamlarının birçoğu, boşanma davası açıldığında boşama yetkisinin hâkime devredildiğini ve bu nedenle de boşanmanın (dava açmakla değil) hakim kararı ile gerçekleşeceğini söylüyorlar. Ancak unutmamak gerekir ki, ülkemizde şer’i hükümler değil medeni kanun hükümleri geçerlidir. Yani bir erkek sosyal hayatını gereği gibi devam ettirmek için resmi olarak da boşanmaya, mahkemeye başvurmaya zorunludur. Kanaatimce bu…