BİR DERT MUKADDİMESİ

Bize düşen bu çarkı bir teftişe tabi tutmaktır. Sürekli kontrol altında olan bir çarkın arızası hemen bulunabilirken başıboş bırakılmış bir çarkın ne zayiatlar verdiğini tahmin etmek bile zordur. Bu teftişin ihmal edilmesindeki zayiat Endülüs’te hâlâ gözler önündedir.