ASR’IN MAKSUDU

Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa, en net suresi olmakla beraber mana olarak derin ve kapsayıcıdır. Kur’an-ı Kerim’in bütün ilimlerini içine alma özelliği bulunuyor. Tam bu noktada İmam Şafii rahmetullahi aleyhin “Eğer insan bu sure üzerinde derinlemesine düşünürse yalnız bu sure onun hidayeti için yeterlidir.” sözü isabetli olacaktır. Ayetlere baktığımızda 1. “Asr’a yemin olsun ki”,…