Tatile çıkan birinin har vurup harman savurması dininin tatilde olduğunu gösterir. İslam, her şeyde ve hatta ibadette bile haddi aşmaya ve israfa karşı savaş ilan etmiş olduğuna göre, tatil maksadı ile israfı veya bütün vakti eğlenceyle harcamayı nasıl hoş görebilir?
Osman Bey’in oğluna nasihat olarak söylediği ve Osmanlı’nın hâkimiyeti boyunca gözettiği şu düsturlar Osmanlı’nın temel dinamiklerini bizlere göstermektedir: “…Oğlum! Sana Ümmet’in âlimlerini tavsiye ederim..
Dünya üzerinde tarih boyunca kadının olması gereken yere, hak ettiği konuma erişmesi İslam dışında bir yolla mümkün olmamıştır, olamayacaktır da.