ASR’IN MAKSUDU

Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa, en net suresi olmakla beraber mana olarak derin ve kapsayıcıdır. Kur’an-ı Kerim’in bütün ilimlerini içine alma özelliği bulunuyor. Tam bu noktada İmam Şafii rahmetullahi aleyhin “Eğer insan bu sure üzerinde derinlemesine düşünürse yalnız bu sure onun hidayeti için yeterlidir.” sözü isabetli olacaktır. Ayetlere baktığımızda 1. “Asr’a yemin olsun ki”,…

SANAL DAVET

Mü’minlerin insanlığı hidayete ulaştırma görevi hususunda günümüzde sıklıkla karşılaştığımız ve hayatımızın neredeyse merkezine oturduğunu söyleyebileceğimiz sosyal medya kavramı da bir imtihan, aynı zamanda bir imkân olarak karşımızda durmaktadır.