Ümmete Nida

Ey! Haçlılar Ey! SiyonistlerKudüs bizim! Davamız Kudüs bizim  Derdimiz Kudüs bizim, Sevdamız Kudüs bizim, Vuslatımız Kudüs bizim, Kudüs bizim! Kudüs İslam Âleminin.   Dedem Abdülhamit’in dediği gibi: “Mekke Allah’ın Haremi, Medine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Haremi, Kudüs mü’minlerin Haremi. Mekke’yi Rabbim korur, Medine’yi Peygamberim korur, Kudüs’ü biz koruyabilecek miyiz?” Üçüncü mübarek beldemiz olan Kudüs’ü koruyabilecek miyiz? Bütün peygamberlerin izi…

Sadece O’na Teslim Olmak

“Hiç gün yüzü görmedim evladım, hayat çok acımasız yavrum.” demişti yaşı bayağı ilerlemiş birisi. Hayatta acı çekmek neydi? Hayatta başa gelen her bir hâlin amacı neydi? Hayat imtihandı, Hayat; oğlunun gözlerinin önünde heder olmasın diye yalvarman ve kâfirlerden olduğunu öğrendiğinde ise Rabbi’ne teslim olmaktı. Hayat imtihandı, Babanın bile sana inanmadığı bir yerden sadece birkaç kişi ile…