BİR DERT MUKADDİMESİ

Bize düşen bu çarkı bir teftişe tabi tutmaktır. Sürekli kontrol altında olan bir çarkın arızası hemen bulunabilirken başıboş bırakılmış bir çarkın ne zayiatlar verdiğini…

Devamı