YAZIŞMANIN KARAKTERİ

Önceden nasıl iletişim kuruyorduk? Dilden çıkan kulağa kalpten çıkan kalbe dolar. Müslüman suizanna yahut yanlış anlaşılacağı bir duruma mahal vermez, çok düşünür az konuşur.…

Devamı