RIZIK VE İKTİSADİ HAYAT

Malın emanet olmasının sonucu; emanetin gereği, onu Allah’ın razı olacağı alanlarda harcamaktır. Azlığı ve çokluğundan önce malı Allah’ın razı olacağı şekilde harcamak bağlayıcıdır. Ancak…

Devamı

TÜRKİYE YAHUDİLERİ

Yahudi milletinin ülkemizde yani Türk topraklarında da varlığının farkındayız. Hatta kaynaklara göre bu varlık iki bin dört yüz seneye kadar uzanıyor. Bu yüzden İslam…

Devamı

MEDENİYET DEDİĞİN…

İslam toplumlarından başka toplumlarda medeniyet, bir metadır. Toplumlar bir güç gösterisi olarak medeniyetlerini inşa etme gayretinde olmuşlardır. İslam Medeniyeti bu noktada ciddi bir fark…

Devamı

25 Peygamber, 25 Şifre

İnsanlık var olduğundan beri zihinleri meşgul eden, “var olmanın dayanılmaz hafifliği” ile peyda olan soruların cevaplarına ulaşmak aslında –iman etmişlerin nezdinde– Sokrat’ın, Platon’un, Aristoteles’in…

Devamı