Bir sure soru alımı yapilmayacaktir.

Site üzerindeki arama bölümüne anahtar kelimeler yazarak benzer sorulara verilen cevapları inceleyebilirsiniz.

Google grubumuza üye olun. Etkinliklerimiz hakkında güncel haberler mail adresinize gelsin.

E-posta:

Google Grupları

Not: Sitemiz ilmi-akademik tartışma platformu değildir.

SORU SORMADAN ÖNCE LÜTFEN OKUYUNUZ

Bu sitede;

* Müslümanların günlük sorunlarına, fıkıh kuralları açısından ele alma ilkesi üzerinden cevaplar verilmektedir. Buna göre;

– Farazi meseleler,

– …cek, cak türünden konular,

– Şahıslar arasında üstünlük ispatı için yapılan tartışmalar,

– Bir grubun ezilmesi veya yüceltilmesine dayalı konular,

– Geçmişte kalmış, günümüz Müslüman’ı için bir yarar sağlamayan konular,

– Fıkıhla bir nedenle bağlantısı bulunmayan şahsiyetler ele alınmamaktadır.

– ‘Filanca ise böyle demişti…’ tarzındaki sorular veya sorulara karşı verilen cevaplar itibara alınmamaktadır.

 

* Toplu içtihadı, ulemanın bir araya gelmesini gerektirecek meselelerde sadece genel hatlara değinilmekte, meselelere derinlemesine girilmemektedir.

 

* Hâlâ yaşamakta olan âlimler arasında bir tercih yapılmamakta, görüşlerinden istifade edildiği durumlar belirtilmektedir.

 

* Meseleler, ulema düzeyinde ele alınmamakta; sade vatandaşın anlayacağı bir dil kullanılmaktadır. Buna göre;

– En kısa ifadeler tercih edilmekte,

– Mezhepler veya âlimler arasındaki görüş farklılıkları belirtilmemekte,

– İlim adamları arasında kullanılacak kaynaklar zikredilmemektedir.

 

* Türkiye’deki Müslümanların yoğun tabi olduğu Hanefi Mezhebi fıkhı esas alınmaktadır. Çağdaş meseleler arasında tercih yapılacağı zaman Fıkıh Konseyi kararlarına dikkat edilmektedir.

 

* Bu sitede emeği bulunanların asla bir İÇTİHAT İDDİASI yoktur. Buna ehliyet iddiaları da yoktur. Fıkhı iyi bilme, fukaha adına konuşma beklentileri de asla yoktur. Üzerlerine vazife gördükleri şey, ÂLİMLERDEN ALIP SIRADAN İNSANLARA ULAŞTIRMAKTIR.

 

* Soru soran kişilerin, isim ve yer bilgileri , gizli kalmasını istedikleri soru ve cevapları sitede yayınlanmamaktadır.

 

*  Bu sitedeki hiçbir faaliyetin maddi bir bağlantısı yoktur..