35985_141961745837809_100000719544735_252363_255986_nSORU: Kişi öldüğü zaman, geride bıraktığı çocuklarına dini konularda doğru ve yanlışı öğretmediyse, onların yaptığı yanlışlardan dolayı kabirde azap çeker mi? Mesela, namazı öğretmedi ise, teşvik edip zorlamadı ise çocukları namaz kılmıyor diye anne babaya azap olur mu?
CEVAP:  Evlatlar anne babaya Allah’ın emanetidir. Anne baba emaneti yerli yerinde kullanıp kullanmadığından elbette mesul olacaklardır. Herkes Allah’ın lütfettiği takatı kadar yaptığından mesuldür. Kabirde, kabirden sonra böyle bir hesap herkes için vardır. Şu var ki Allah Teâlâ kimseye güç yetiremeyeceğini yüklemez. Ebeveyn uğraştı da beceremedi ise sorumlu olmaz. Allah Teâlâ hepimize imtihanı kazanmayı ihsan buyursun.  

Comments are closed