whySORU: Sizden öğrendiğim bilgiler, annem ile olan ilişkilerimde yol gösterici oldu. Annenin sözüne karşı gelinmemesi kaynana için de geçerli midir? Belki hukuk karşısında, biyolojik olarak eşit değiller ama dinimiz karşısında bu durum nasıl değerlendiriliyor? Kaynana %100 öz anne konumunda mıdır? Hesap günü tıpkı öz annemden hesaba çekildiğim gibi kaynanamdan da mı öz annemmiş gibi hesaba çekileceğim? Kız ve erkek için bir ayrım söz konusu mu?
CEVAP: Kimsenin annesinden başka ‘annesi’ yoktur. Anne tektir. Ebedîdir anne. Alternatifsizdir anne.
Kaynana ile aramızda insanlık ve dindarlık vardır. Anne ile ise insanlık, dindarlık ve annelik vardır. Böyle bir oranlama bile yapılamaz. Annemizden başka ‘cennetimiz veya cehennemimiz’ olan kimse yoktur. Anneye itaat adeta sınırsızdır. Kaynanaya itaat ise sınırları olan bir insanlık vadisidir.
Bu kural, erkek için de kadın için de aynıdır. İnsan olarak iman eden herkes içindir bu.

Comments are closed