TEFRİDİN NETİCELERİNİN MÜTEMMİMİ

“İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.”   Dinimizin gayesi; insanları dünya ve ahiret hayatında mutlu kılmaktır. Çünkü din; insana yaratılışındaki gayeyi, yaratana ve yaratıklara karşı yükümlü bulunduğu görevleri bildirir. İyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt eder. Bu durumda ahlak kuralları bir bütünü mü teşkil eder?   Günümüzün en yaygın hastalığı…