SORU:Ben evlenirken kocama, “ikinci eş almadan beni boşaması veya benim müsaadem olmadan ikinci evlilik yapmasının mümkün olamayacağını” şart koşabilir miyim?
CEVAP:Hanbelî fukahasına göre kadının evlilik akdi yapılırken eş adayına, üstüne bir kadın daha almaması yönünde bir şart getirmesi caizdir. Böyle bir şart koşulur ve erkek de bunu kabul ederse şart geçerlidir. Erkek bu şarta rağmen ikinci bir kadını, o kadının üstüne nikâhlarsa ilk eşi ile kıydığı o nikâh bozulmaz, sadece kadının aralarındaki akdi feshetme hakkı doğar. Diğer mezhep ulemasına göre ise böyle bir şart muteber değildir.

Comments are closed