10

Rabb’imiz insanı adıyla ve bedeniyle mükerrem yaratmıştır. Mahlûkatı içinde yeryüzünde Allah’ın halifeliğini sahiplenen de insan olmuştur. Fakat insanın mükerremliği kemal sıfatına sahip olduğunu göstermemektedir. Kemaliyet sadece Allah’a mahsustur. Bu nedenle insan ikinci bir insanla beraber olmaya muhtaçtır.
İnsanın beraber olduğu insan kimi zaman annesi, kimi zaman babası, kimi zaman öğretmeni, kimi zaman da arkadaşı olabilir. İnsan insanla beraber olmaya muhtaçtır fakat aynı zamanda bulunduğu ortamdan ve beraber olduğu kişilerden etkilenen bir varlıktır. Bu etkileşim ise hem olumlu hem de olumsuz yönde olmaktadır.
Bir çocuk nasıl yürümeyi, konuşmayı, yemeyi ve içmeyi çevresinden gördüğü şekilde gerçekleştiriyorsa büyüdüğünde de bu mukallitlik aynı şekilde hatta artarak devam etmektedir. Bu hem örnek alma, ittiba gösterme açısından fıtratımızın bizim lehimize olan bir özelliğidir hem de kötünün çabuk benimsenmesi açısından aleyhimize olan bir özelliğidir.
İnsanın bu özelliğinden Rabb’imizin hayatın içinde görmek istediği konumdan dolayı kadın ve erkeğin fıtratına yerleştirdiği bölümleri vardır. Erkek bayan üzerine kavvam olması gerektiği ve hayatın içinde cihad gibi bayana göre farklı sorumlulukları bulunması sebebiyle bu olumlu veya olumsuz etkilenme erkekte daha az olmaktadır.
Bayan ise anne, eş olacağı için daha narin bir yapıyla yaratılmıştır. Vücudundaki fiziksel değişikliler kadar duygusal değişiklikler de göze çarpmaktadır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şerifinde kadının kaburga kemiğinin en eğri yerinden yaratıldığını ve eğilip bükülmek istendiğinde kırılacağını beyan etmiştir.
Kadın bütün bu değişiklikleri ile beraber Müslümanlığın onuru ve iffetidir . Yeryüzündeki en değerli nimet saliha bir kadındır. Kadın, Efendimiz’in beyanıyla üç hazineden biridir. Kadın, insanlığın özüdür. Kadın, her mücahidin her mücahidenin aslıdır. Allah’ın insan yaratma projesindeki görevlisidir.
Şair ise kadını şöyle tanıtıyor: “Bir işaret, bir misal/Ayrılık remzi visal/Allah’a yol bir timsal/Kadın…”

 

Büşra Kızılgöz / ElifElif “Müslüman Kadının Şahsiyeti” Kış Sayısı (2015-1436)

Elifelif İrt: (0212) 616 49 17 – 0542 482 56 76

Categories:

Comments are closed