09

Kur’an-ı Kerim’in nüzulü tam 23 yıl sürdü. Rabbimiz Kur’an’a muhatap kılacağı nesli, adım adım hazırladı. İman ettiler, imanlarını sevdiler sonra Kur’an okudular. Bugün imrendiğimiz, isimlerini duyduğumuzda gözlerimiz ve gönüllerimiz dolarak “radıyallahu anh” dediğimiz ashabı kiram; Kur’an’a Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesiyle hazırlandı. Rabbimiz uykularını, yemeklerini, hayatlarını Kur’an’a uygun hâle getirdikten sonra ayet ayet işledi ashabı.

 
Niyeydi bu hazırlık, Allah kaldırılması çetin bir yükü mü yüklemişti Ümmet’e? Hâşâ ve kella!

 
İnsan değer verdiği, önemsediği her şeye ulaşmak, kavuşmak için çaba gösterir. Rabbimiz böyle bir düzen kurmuştur ve insan da buna razı olmuştur. -Mü’minin razılığı ile diğerlerinin razılığı aynı şekilde değildir elbette. Mü’min teslim olur ve tevekkül eder. Diğerleri ise böyle olması gerektiği için “hayat kuralı” olarak görüp benimsemeye çalışır.-

 
Kur’an; Rabbimiz’in kelamı, Allah’ın şearinden biri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selemin en büyük mucizesi, önceki kitapların aslının tasdikidir. Rabbimiz’in sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Rabbimiz’in yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir. Bu nedenle namaz, Allah’ın huzurunda O’nunla konuşmak olduğu için mü’min kıyafetinden taharetine bir hazırlığın içine giriyorsa Kur’an’ı okuyup ona muhatap olacak bir mü’min de hazırlık yapar. Çünkü Allah, Ümmet’i Kur’an-ı Kerim’e varis kılmıştır. Bu mirası layıkıyla korumak için Kur’an’ı hak ettiği yere oturtmak görevimizdir.

 
İşte ashabı kiram, bu mirası almak için 23 yılın her dakikasını Kur’an’a layık mü’min olma çabasıyla geçirdiler. Ashabı kiramın bu çabasına baktığımızda bunun üzerinde uzun uzun tefekkür etmemiz gereken bir konu olduğunu görüyoruz. Gelin biz de Kur’an’a layık ağızlarımız, Kur’an’a layık gönüllerimiz olsun diye ön hazırlığımızı âlimlerimizin dilinden öğrenelim. Gelin bize en sevgili olanın kelamını okumak, dinlemek için atacağımız adımları dinleyelim. Dinleyelim ki Kur’an’la amel etme gayretimize de melekler şahit olsun, Kur’an’ı baş tacımız gördüğümüze de. Ve Rabbimiz de şeairinden birine gösterdiğimiz hürmet vesilesiyle bizi takva sahibi kılsın.

 
Önce Ömer radıyallahu anhın devlet meclisinin ve istişare kurulunun kurralardan oluştuğunu idrak etmeye çalışalım sonra da Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” hadis-i şerifini.

 
Âlimlerimizin Lisanından En Kıymetli Hazırlığımız: Kur’an Okuma ve Okutma Adabı

 
Âlimlerimiz; Kur’an okutan muallimin adabını ayrı, Kur’an talebesinin hocasına karşı adabını ayrı, Kur’an’ı hatmetmenin adabını ayrı, her mü’minin Kur’an okurken riayet etmesi gereken adabı ayrı zikretmişlerdir.

 
Kur’an Okutan Muallim:

 
1. Huy güzelliğine sahip; zahid, müşfik, mütevazı, sabırlı, muttaki, vakurdur.
2. Zahiren temiz ve düzenli; uyumlu ve temiz giyinen, ağız ve vücut temizliğine dikkat edendir.
3. Kalp güzelliği vardır; haset, kin, riyakârlık, kendini beğenmişlik, başkasını küçük görmek gibi özelliklerden beridir.
4. İlmi ameline yansıtma gayretindedir; Allah’ın emir ve yasaklarına riayet eder, zikir ve amelle Allah’ı her an düşündüğünü hissettirir.

 
Kur’an muallimi odur ki talebesi karşısında ayet okurken gözlerinden yaşlar boşanır. Talebe, ders hırsıyla değil Kur’an sevdasıyla kendisini dinleyen bir hoca görür karşısında, cennete varıncaya kadar şahsına dua ettiği.

 

Kur’an Talebesi:

 

 

  1. Erken saatleri ders almak için kullanır.
  2. Hocasına karşı -kıraat esnası hariç- ihtiyaç olmadıkça sesini yükseltmez.
  3. Fazla konuşmaz, tebessüm eder, sesli gülmez.
  4. Kur’an’la meşgulken başka bir şeyle ilgilenmez, sağa sola gereksiz bakmaz.
  5. Ders almaya gelince kimseyi kaldırıp yerine oturmaz, meclisin bittiği yere oturur.
  6. Ağız ve beden temizliğine dikkat eder.

 

 

Büşra Kızılgöz / ElifElif “Kur’an’lı Mü’min” Sonbahar Sayısı (2016-1438)

Elifelif İrt: (0212) 417 7775 – (0212) 418 32 54

Categories:

Comments are closed