iddetSORU: Adam, evlenmek istediği kızla anlaşıyor ve babası da veriyor. Hem velinin hem de şahitlerin huzurunda bir nikâh yapılıyor. Mehir belirleniyor. Ancak sonraları çeşitli sebeplerden dolayı ayrılma kararı alınıyor. Adam mehrin yarısını vermeyi kabul ediyor. Halvet durumu olmuş ama gerdek durumu olmamış.
1- Kızın, erkeğin evinde iddet beklemesi zorunlu mudur?
2- Erkek böylesi bir boşama durumunda (zifaf olmamışken ve iddet de bitmemişken) “bekâr” statüsünde midir?
CEVAP: Erkeğin evinde iddet bekleme şartına gerek yoktur.
Erkek de talaktan sonra bekâr veya başka bir isimle anılmaz. Evlenmeye müsait biridir. Kadın gibi iddet beklemesi gerekmez. 

Comments are closed