soru-ayrilik-bosanma1SORU:

Din adamlarının birçoğu, boşanma davası açıldığında boşama yetkisinin hâkime devredildiğini ve bu nedenle de boşanmanın (dava açmakla değil) hakim kararı ile gerçekleşeceğini söylüyorlar. Ancak unutmamak gerekir ki, ülkemizde şer’i hükümler değil medeni kanun hükümleri geçerlidir. Yani bir erkek sosyal hayatını gereği gibi devam ettirmek için resmi olarak da boşanmaya, mahkemeye başvurmaya zorunludur. Kanaatimce bu durumda boşanma davası açmakla hâkimin vekil kılındığını ya da yetkilendirildiğini söylemek doğru değildir. Kaldı ki yetkilendirilen kişi bu yetkisini talep yönünde kullanmak zorundadır. Oysa medeni kanuna göre hâkim, davayı reddedebilir. Eğer bu düşüncem doğru ise, resmi boşanma davası açmakla boşanma gerçekleşir, hâkimin kararını beklemeye gerek yoktur. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Cevap için şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP:

Selamünaleyküm. Bu mesele yani, Müslümanların kendi Şeriat’ları dışında bir sistem üzerinden nikâh ve talak gibi hükümleri icra etmeleri, çözülebilmiş sorunlarımızdan değildir. Çözülme bir kenara git gide de derinleşmektedir sorun. Endişenize katılmamak mümkün değildir, dediğiniz doğrudur ancak bazı sıkıntıları da yok sayamıyoruz. Bilhassa erkeklerin zalim durumunda oldukları bilindiği hâlde, kadını ellerindeki talak silahı ile tehdit edip boşamadıkları durumlar da olmaktadır. Bu ve benzeri durumlarda mahkeme bir karşı güç olarak kullanılabilmektedir. Esasen Müslümanların böyle meselelerini kendi aralarında çözmeleri gerekir ama ne yazık ki ele güne muhtaç olabiliyoruz. Her hâlde sizin endişenizin şu durumda çözümü yoktur zannederim. Dua edelim, ufkumuz açılsın.

Comments are closed