37 (2)
Hayatımızda insan olmamızın gereği olarak yıkılmayan, yıkılmaması gereken kalelere sahibiz. Zarar görmesinde, incinmesinde dahi rahatsız olacağımız surlarımız vardır.

 
Bir ev, inanç sisteminin kalelerinden birisi ise bu durumda dayanıklı ve sağlam olmalıdır. Ayakta kalabilmesini sağlayacak olan her bir ferdin yardımı ile mümkündür. Dışarıdan gelen saldırılara içten bir hazırlık yapılmadığı müddetçe dağılmak çok daha kolay olacaktır. Bunu engellemek için ailenin içerisindeki her bir fert Müslüman cemaatin çekirdeğini oluşturan bir yapının içerisinde bulunduklarının farkında olmalıdırlar.

 
Kaleyi içeriden güvenli hâle getirmek aile fertlerinin görevidir. Aile fertlerinde öncelikli olarak aranan ve kaçınılmaz eğitimi olan, annedir. Kalenin gediklerini kapatmakta her ne kadar öncelikli olarak anne aranmış olsa da ailenin güvenliği açısından tek başına anne yeterli değildir. Müslüman bir baba ile el birliği ederek kızlarını ve oğullarını yetiştirmeleri gerekmektedir.

 
Allah Teâla Kur’an’ı Kerim’de: “Kendinizi ve ailenizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyunuz” diye buyururken ailenin korunması gerektiğine ve bunu yapacak olanın da o ailenin reisleri olduğuna değinmektedir.

 
Kalenin içerisindeki sızıntıdan anne ve baba sorumlu olduğu gibi aynı şekilde kalenin içerisindeki fertlerin yetişmesinden ve kalenin bir sonraki temsilcileri olarak yetiştirilmelerinden de sorumludurlar. Yetiştirmenin mücadelesini verirken anne de baba da sadece hayalini kurarak evlatlarının eğitimini tamamlayamazlar.

 
İnsan davranışları büyük ölçüde sosyal modelleri görmek suretiyle benimsenir. Toplumdaki özellikler kişiyi izleyerek, taklit ederek, model alarak içselleştirilip uygulanır. Kişinin şahsiyetinin ve özelliklerinin oturmasında büyük rol alan anne ve babası çocuğun en çok taklit edeceği ve izleyerek örnek alacağı kişilerdir. Anne ve baba bunun farkında olarak çocuklarının eğitimlerini yapmalıdırlar.

 
Kimlik arayışı içinde olan genç çocuklarına anne ve babanın köstek olmak veya kendi menfaatlerinden dolayı yanlış yönlendirmelerde bulunmaları gençlerin vereceği kararı/kararları etkileyecektir. Örnek almaya çalıştığı kişi üzerinden kendi kişiliğini oluşturmaya çalışırır. Ki bu da en yakınında olan anne babası olacağından dolayı tüm hayatını etkileyecek dini inanç ve görüşlerini dahi değiştirebilecek kıvamda olduğu unutulmamalıdır.

 
Çocuklar kaçınılmaz bir şekilde anne ve babayı örnek alırken, rol model olarak benimserken ve ebeveyn bunun farkındayken istediği gibi, kendi keyfine göre hareket etmez; bilir ki onu arkasından izleyen çocukları vardır. O gözlerin onu devamlı takip ettiğinin farkında olmalıdır.

 
Ailede anne babanın çocuklarının hareketlerini etkilemesindeki en önemli faktör; benzerliktir. Buna cinsiyet benzerliği de diyebiliriz. Erkek çocuğun babayı, kız çocuğun anneyi örnek alması gibi… Aynı şekilde genetik özellikleri de ortak yönleri ortaya çıkardığından dolayı taklit yapılmasını kolaylaştırır.

 
Çocukların gelişmesinde ve canlı olarak en çok örnek alacakları insanlar olan anne babalarını öncelikli tutmalarında sevgi başlı başına bir rol oynamaktadır. Çocukların en büyük ihtiyacı sevgi olarak görüldüğünden, eksik kalması durumunda belli başlı fiziksel, zihinsel, sosyal sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Hafsa Yıldız / ElifElif “Ailede İlim Özel” Bahar Sayısı (2015-1436)

Elifelif İrt: (0212) 417 7775 – (0212) 418 32 54 

Categories:

Comments are closed